ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24481
อนุบาล 364101
รวม10818 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13691
ประถมศึกษาปีที่ 21231
ประถมศึกษาปีที่ 33471
ประถมศึกษาปีที่ 41671
ประถมศึกษาปีที่ 576131
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม202747 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

303565 38