ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1811191
อนุบาล 22630562
อนุบาล 32333562
รวม5774131 5
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14033733
ประถมศึกษาปีที่ 25142934
ประถมศึกษาปีที่ 364681324
ประถมศึกษาปีที่ 456501063
ประถมศึกษาปีที่ 577601373
ประถมศึกษาปีที่ 663631263
รวม351316667 -3220
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

408390798 -3225