ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21110211
อนุบาล 32114351
รวม322456 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12324472
ประถมศึกษาปีที่ 22624502
ประถมศึกษาปีที่ 32820482
ประถมศึกษาปีที่ 41926452
ประถมศึกษาปีที่ 52927562
ประถมศึกษาปีที่ 62827552
รวม153148301 1512
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

185172357 914 3