ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21561
อนุบาล 36281
รวม7714 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14261
ประถมศึกษาปีที่ 27291
ประถมศึกษาปีที่ 32681
ประถมศึกษาปีที่ 483111
ประถมศึกษาปีที่ 53581
ประถมศึกษาปีที่ 668141
รวม302656 -136
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

373370 -128