ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21014241
อนุบาล 3139221
รวม232346 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11213251
ประถมศึกษาปีที่ 2178251
ประถมศึกษาปีที่ 31814321
ประถมศึกษาปีที่ 41717341
ประถมศึกษาปีที่ 5911201
ประถมศึกษาปีที่ 61517321
รวม8880168 106
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

111103214 88