ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22461
อนุบาล 35491
รวม7815 42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13141
ประถมศึกษาปีที่ 22461
ประถมศึกษาปีที่ 32681
ประถมศึกษาปีที่ 44371
ประถมศึกษาปีที่ 53471
ประถมศึกษาปีที่ 62461
รวม162238 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

233053 -28