ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 293121
อนุบาล 31671
รวม10919 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1711181
ประถมศึกษาปีที่ 2510151
ประถมศึกษาปีที่ 349131
ประถมศึกษาปีที่ 458131
ประถมศึกษาปีที่ 5810181
ประถมศึกษาปีที่ 64591
รวม335386 116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1135181
มัธยมศึกษาปีที่ 2168241
มัธยมศึกษาปีที่ 31610261
รวม452368 -23

รวมทั้งสิ้น

8885173 711