ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 257121
อนุบาล 35381
รวม101020 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 185131
ประถมศึกษาปีที่ 2105151
ประถมศึกษาปีที่ 31011211
ประถมศึกษาปีที่ 439121
ประถมศึกษาปีที่ 598171
ประถมศึกษาปีที่ 6815231
รวม4853101 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5863121 -18