ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 267131
อนุบาล 3613191
รวม122032 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 178151
ประถมศึกษาปีที่ 268141
ประถมศึกษาปีที่ 3613191
ประถมศึกษาปีที่ 4118191
ประถมศึกษาปีที่ 597161
ประถมศึกษาปีที่ 6107171
รวม4951100 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6171132 38