ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2-221
อนุบาล 31341
รวม156 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11451
ประถมศึกษาปีที่ 24591
ประถมศึกษาปีที่ 32571
ประถมศึกษาปีที่ 44151
ประถมศึกษาปีที่ 53141
ประถมศึกษาปีที่ 63361
รวม171936 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

182442 8