ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21121
อนุบาล 35491
รวม6511 -52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14151
ประถมศึกษาปีที่ 21-11
ประถมศึกษาปีที่ 31341
ประถมศึกษาปีที่ 446101
ประถมศึกษาปีที่ 51341
ประถมศึกษาปีที่ 63471
รวม141731 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

202242 -58 1