ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22351
อนุบาล 34371
รวม6612 -52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 155101
ประถมศึกษาปีที่ 24481
ประถมศึกษาปีที่ 32461
ประถมศึกษาปีที่ 42791
ประถมศึกษาปีที่ 55161
ประถมศึกษาปีที่ 62351
รวม202444 86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

263056 38