ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2912211
อนุบาล 3810181
รวม172239 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1129211
ประถมศึกษาปีที่ 2103131
ประถมศึกษาปีที่ 387151
ประถมศึกษาปีที่ 4119201
ประถมศึกษาปีที่ 5128201
ประถมศึกษาปีที่ 6109191
รวม6345108 96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8067147 88