ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 296151
อนุบาล 33361
รวม12921 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12571
ประถมศึกษาปีที่ 23471
ประถมศึกษาปีที่ 384121
ประถมศึกษาปีที่ 449131
ประถมศึกษาปีที่ 54371
ประถมศึกษาปีที่ 679161
รวม283462 -46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

404383 38