ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 299181
อนุบาล 3514191
รวม142337 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1146201
ประถมศึกษาปีที่ 256111
ประถมศึกษาปีที่ 3179261
ประถมศึกษาปีที่ 41410241
ประถมศึกษาปีที่ 51719361
ประถมศึกษาปีที่ 61412261
รวม8162143 76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

9585180 48