ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22927562
อนุบาล 33937762
รวม6864132 -34
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12634602
ประถมศึกษาปีที่ 22632582
ประถมศึกษาปีที่ 33734712
ประถมศึกษาปีที่ 43435692
ประถมศึกษาปีที่ 53836742
ประถมศึกษาปีที่ 63734712
รวม198205403 -512
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

266269535 -816