ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22241
อนุบาล 31231
รวม347 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1-111
ประถมศึกษาปีที่ 21121
ประถมศึกษาปีที่ 32131
ประถมศึกษาปีที่ 43361
ประถมศึกษาปีที่ 52461
ประถมศึกษาปีที่ 63251
รวม111223 -86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

141630 -78