ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24261
อนุบาล 32351
รวม6511 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14-41
ประถมศึกษาปีที่ 22131
ประถมศึกษาปีที่ 33471
ประถมศึกษาปีที่ 44481
ประถมศึกษาปีที่ 56-61
ประถมศึกษาปีที่ 62131
รวม211031 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

271542 28