ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22461
อนุบาล 31451
รวม3811 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12571
ประถมศึกษาปีที่ 25161
ประถมศึกษาปีที่ 346101
ประถมศึกษาปีที่ 474111
ประถมศึกษาปีที่ 565111
ประถมศึกษาปีที่ 62461
รวม262551 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

293362 -38