ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24371
อนุบาล 35161
รวม9413 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15491
ประถมศึกษาปีที่ 265111
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 483111
ประถมศึกษาปีที่ 52461
ประถมศึกษาปีที่ 63361
รวม302454 -46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

392867 -58