ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21231
อนุบาล 36281
รวม7411 -52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12791
ประถมศึกษาปีที่ 24371
ประถมศึกษาปีที่ 356111
ประถมศึกษาปีที่ 45271
ประถมศึกษาปีที่ 54371
ประถมศึกษาปีที่ 64591
รวม242650 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

313061 -38