ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 286141
อนุบาล 365111
รวม141125 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14335783
ประถมศึกษาปีที่ 24831793
ประถมศึกษาปีที่ 34835833
ประถมศึกษาปีที่ 44244863
ประถมศึกษาปีที่ 53850883
ประถมศึกษาปีที่ 63534692
รวม254229483 1717
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

268240508 1519 1