ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23-31
อนุบาล 35271
รวม8210 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11231
ประถมศึกษาปีที่ 24591
ประถมศึกษาปีที่ 33141
ประถมศึกษาปีที่ 41-11
ประถมศึกษาปีที่ 5-331
ประถมศึกษาปีที่ 61121
รวม101222 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

181432 -18