ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14481
อนุบาล 22351
อนุบาล 35381
รวม111021 -43
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 167131
ประถมศึกษาปีที่ 255101
ประถมศึกษาปีที่ 395141
ประถมศึกษาปีที่ 464101
ประถมศึกษาปีที่ 593121
ประถมศึกษาปีที่ 64371
รวม392766 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

503787 -19