ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21231
อนุบาล 33361
รวม459 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11121
ประถมศึกษาปีที่ 25271
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 44371
ประถมศึกษาปีที่ 51341
ประถมศึกษาปีที่ 64-41
รวม191332 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

231841 -38